Kohéziós alap logó2017 | 03 | 01 – 2018 | 02 | 28.

Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény

Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény telephelyeiI. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÁLTALÁNOS ADATAI

1. Felhívás címe: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére

2. Felhívás azonosítószáma/kódja: KEHOP-5.2.11.

3. Kiíró szervezet neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága

4. Pályázati felhívás célja (rövid összefoglalás):

A felhívás célja, hogy hazánk a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a 2020. évi teljes bruttó energiafogyasztásban képviselt részarányára elérje a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján meghatározott 13%-ot. Jelen felhívás a fosszilis alapú villamosenergia rendszerek megújuló energiaforrás alapra helyezésével támogatja az Országgyűlés által elfogadott 2030-ig irányt mutató, Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozatra épülő, Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében kitűzött teljes bruttó energiafelhasználáson belül elérendő 14,65%-os megújuló részarány teljesítését. A fejlesztések hozzájárulnak a KEHOP 5. prioritás 2. intézkedésében megfogalmazott célok eléréséhez.
Jelen felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a decentralizált, épülethez kapcsolódó környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító fotovoltaikus rendszerek elterjedését, így támogatni a központi költségvetési szervek meglévő fosszilis alapú villamosenergia felhasználásának megújuló energiaforrásra való teljes vagy részleges kiváltását.

A támogatott fejlesztések hozzájárulnak a megújuló energiaforrás felhasználás növeléséhez és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.

5. A pályázati kiírás elektronikus elérhetősége (link): www.szechenyi2020.hu

6. A pályázati forrás megnevezése (a megfelelő forrás aláhúzandó):

 • Hazai költségvetéshez kapcsolódó kiírás
 • EU-s támogatású, hazai kiírás
 • Nemzetközi kiírás (pl. EU Bizottság, Erasmus, stb.)
 • Civil szervezet pályázati kiírása
 • Vállalati kiírás (vállalati társadalmi felelősségvállalás keretében)
 • Egyéb: Kohéziós Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozása

7. Pályázat típus (a megfelelő típus aláhúzandó):

 • Standard pályázati kiírás
 • Könnyített pályázati kiírás
 • Kiemelt projekt
 • Egyéb: …….

8. Pályázat benyújtására jogosultak köre a pályázati kiírás szerint (kérjük a GFO kódok felsorolását és annak megjelölését, hogy a leendő pályázó melyik jogosultsági körbe tartozik):

a) 311 - Központi költségvetési irányító szerv

b) 312 - Központi költségvetési szerv

9. A támogatási kérelem benyújtásának határideje:2016.10.16-tól (első ütem)

10. A támogatási kérelem benyújtásának módja:elektronikusan

11. Elbírálás várható időpontja: 2016.10.23-tól

12. Megvalósítás időtartama (max): 12 hó

13. Rendelkezésre álló pályázati keret (Ft): 10 mrd Ft

14. Beadható pályázatok száma a pályázati kiírás alapján: -

15. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 35-100 db

16. Min. támogatási összeg (Ft): 100 mFt

17. Max. támogatási összeg (Ft): 250 mFt

18. Támogatás adható mértéke %-ban: 100%

19. Saját forrás kötelező mértéke %-ban: -

20. A pályázat finanszírozási formája:

 • Vissza nem térítendő (pénzbeli)
 • Visszatérítendő (pénzbeli)
 • Egyéb: ……..

21. Pályázati díj összege (amennyiben releváns) (Ft):.... -

22. A kötelezően vállalandó indikátorok bemutatása

Indikátor neve, definíciója

Mérték-egység

Minimálisan elvárt célérték

A mutató forrása

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség

GJ/év

98 522,1

 

Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése

tonna CO2 egyenérték

13 957,3

 II. A BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK

1. A pályázó személye (leendő kedvezményezett)

 • Intézmény (név, cím): Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény

2. A pályázati javaslat konkrét adatai

a)  Pályázat lebonyolító szervezeti egység(ek): Intézmény

b)  A pályázó szervezet vezetőjének neve és elérhetősége (szervezeti egység, telefon, e-mail):

     Pál Mária - intézményvezető; 06 74 512 660; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

c)  Kapcsolattartó neve és elérhetősége (szervezeti egység, telefon, e-mail):

     Pál Mária - intézményvezető; 06 74 512 660; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

d)  Pályázat címe: Napelemes rendszerek telepítése a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény telephelyein

e)  A projekt tervezett kezdési és befejezési időpontja: 2017.05.08 – 2018.02.08.

f)  Korábban beadott kapcsolódó pályázatok (cím, hivatkozási szám, kiíró szervezet, elnyert támogatás, a költségvetés összege): -

3. A pályázat pénzügyi adatai

a) A pályázat összköltsége (Ft): 134.048.268 Ft

b) Támogatás mértéke %-ban:.. 100%

c) Támogatás összege (Ft):.. 134.048.268 Ft

d) Saját forrás (Ft):... -

 

e) Saját forrás fedezete: -

4. A pályázati javaslat rövid bemutatása

a) Pályázat célja: meglévő villamosenergia igények fotovoltatikus rendszerrel termelt megújuló energiával történő részbeni vagy teljes kiváltása

b) Pályázat célcsoportja: központi költségvetési szervek

c) Pályázat tevékenységei: Műszaki előkészítés, Műszaki ellenőrzés, Közbeszerzés, Kivitelezés, Energetikai tanúsítás, Nyilvánosság biztosítása

d) A fejlesztés helyszíne(i): Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény (TMISZI) Szent András Pszichiátriai Betegek Otthona (Bölcske), TMISZI Tölgyfa Fogyatékosok Otthona (Pálfa), TMISZI Margaréta Rehabilitációs Intézménye (Regöly-Majsapuszta), TMISZI Csilla von Boeselager Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye (Tengelic)

e) Várható eredmények:

 • Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény (TMISZI) Szent András Pszichiátriai Betegek Otthona, Bölcske: A tervezett fejlesztés éves szinten 2.477.756 Ft villamos energia költségcsökkenést és 63,24 tCO2 ekv. üvegházhatást okozó gáz (ÜHG) csökkenést eredményez.
 • TMISZI Tölgyfa Fogyatékosok Otthona, Pálfa: A tervezett fejlesztés éves szinten 2.408.524 Ft villamos energia költségcsökkenést és 61,473 tCO2 ekv. üvegházhatást okozó gáz (ÜHG) csökkenést eredményez.
 • TMISZI Margaréta Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta: A tervezett fejlesztés éves szinten 2.501.239 Ft villamos energia költségcsökkenést és 54,87 tCO2 ekv. üvegházhatást okozó gáz (ÜHG) csökkenést eredményez.
 • TMISZI Csilla von Boeselager Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye, Tengelic: A tervezett fejlesztés éves szinten 2.831.912 Ft villamos energia költségcsökkenést és 62,124 tCO2 ekv. üvegházhatást okozó gáz (ÜHG) csökkenést eredményez.
 • Az intézmény a fejlesztés hatására várhatóan évi 10.219.431 Ft költségmegtakarítást ér el.

f) Vállalt indikátorok:

 

INDIKÁTOROK

 

További kapacitás megújuló energia előállítására MW

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség GJ/év

Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 ekv.)

Bölcske

0,05830

244,80

63,240

Pálfa

0,05830

237,96

61,473

Regöly

0,05194

212,40

54,870

Tengelic

0,05830

240,48

62,124

 

A projektben fejlesztési helyszínenként 50 kVA csatlakozási teljesítményű (HMKE méretű), hálózatra csatlakozó napelemes rendszerek kialakítása valósul meg saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából. A projektbe bevont ingatlanok a pályázó üzemeltetésében, és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vagyonkezelésében állnak.

Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény (TMISZI) Szent András Pszichiátriai Betegek Otthona, Bölcske

Az adott telephelyen rendelkezésre álló megfelelő méretű területen földre telepíthető napelemes rendszer létesül. A 220 db, egyenként 265W/modul teljesítményű napelem modulok földbe süllyesztett tartószerkezeteken kerülnek majd elhelyezésre déli orientációval. A beépített napelemek összesített névleges teljesítménye: 58,3 kWp. A napelemes rendszer 50 kVA csatlakozási teljesítményű inverterek által csatlakozik majd a közüzemi hálózatra egy kétirányú mérésre alkalmas mérőórán keresztül. A napelemes rendszer tervezett éves termelése: 68.000 kWh/év, amivel az épület villamos energia igényének hozzávetőlegesen 95% kiváltja. A tervezett fejlesztés éves szinten 2.477.756 M Ft villamos energia költségcsökkenést és 63,24 tCO2 ekv. üvegházhatást okozó gáz (ÜHG) csökkenést eredményez.

TMISZI Tölgyfa Fogyatékosok Otthona, Pálfa

Az adott telephelyen rendelkezésre álló megfelelő méretű területen földre telepíthető napelemes rendszer létesül. A 220 db, egyenként 265W/modul teljesítményű napelem modulok földbe süllyesztett tartószerkezeteken kerülnek majd elhelyezésre déli orientációval. A beépített napelemek összesített névleges teljesítménye: 58,3 kWp. A napelemes rendszer 50 kVA csatlakozási teljesítményű inverterek által csatlakozik majd a közüzemi hálózatra egy kétirányú mérésre alkalmas mérőórán keresztül. A napelemes rendszer tervezett éves termelése: 66.100 kWh/év, amivel az épület villamos energia igényének hozzávetőlegesen 40% kiváltja. A tervezett fejlesztés éves szinten 2.408.524 M Ft villamos energia költségcsökkenést és 61,473 tCO2 ekv. üvegházhatást okozó gáz (ÜHG) csökkenést eredményez.

TMISZI Margaréta Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta

Az adott telephelyen rendelkezésre álló megfelelő méretű területen földre telepíthető napelemes rendszer létesül. A 196 db, egyenként 265W/modul teljesítményű napelem modulok földbe süllyesztett tartószerkezeteken kerülnek majd elhelyezésre déli orientációval. A beépített napelemek összesített névleges teljesítménye: 51,94kWp. A napelemes rendszer 50 kVA csatlakozási teljesítményű inverterek által csatlakozik majd a közüzemi hálózatra egy kétirányú mérésre alkalmas mérőórán keresztül. A napelemes rendszer tervezett éves termelése: 59.000 kWh/év, amivel az épület villamos energia igényének hozzávetőlegesen 95% kiváltja. A tervezett fejlesztés éves szinten 2.501.239 M Ft villamos energia költségcsökkenést és 54,87 tCO2 ekv. üvegházhatást okozó gáz (ÜHG) csökkenést eredményez.

TMISZI Csilla von Boeselager Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye, Tengelic

Az adott telephelyen rendelkezésre álló megfelelő méretű területen földre telepíthető napelemes rendszer létesül. A 220 db, egyenként 265W/modul teljesítményű napelem modulok földbe süllyesztett tartószerkezeteken kerülnek majd elhelyezésre déli orientációval. A beépített napelemek összesített névleges teljesítménye: 58,3 kWp. A napelemes rendszer 50 kVA csatlakozási teljesítményű inverterek által csatlakozik majd a közüzemi hálózatra egy kétirányú mérésre alkalmas mérőórán keresztül. A napelemes rendszer tervezett éves termelése: 66.800 kWh/év, amivel az épület villamos energia igényének hozzávetőlegesen 80% kiváltja. A tervezett fejlesztés éves szinten 2.831.912 Ft villamos energia költségcsökkenést és 62,124 tCO2 ekv. üvegházhatást okozó gáz (ÜHG) csökkenést eredményez. A 4 telephelyre telepített napelemes rendszerek összes teljesítménye 226,84 kW. A fejlesztés eredményeként elérhető üvegházhatást okozó gázok éves csökkenésének mértéke 241,707 tonna CO2-vel egyenértékű. A napelemes rendszerek által termelt energiamennyiség 935,64 GJ/ év. Az intézmény a fejlesztés hatására évi 10 219 431 Ft költségmegtakarítást ér el.

Weboldalunkon sütiket használunk

A tolnaiszi.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.